Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Bulgaria đã ký thỏa thuận hợp tác với mục đích mở rộng thông tin giữa hai nước, tăng cường quan hệ song phương.