Ngành Văn hóa Thông tin tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các hãng phim ở Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động liên quan đến Festival văn hóa cồng chiêng…