ThienNhien.Net - Trước tình trạng nhiều nhà đầu tư đã được cấp phép nhưng không tiến hành triển khai dự án, mới đây UBND tỉnh Đắk Nông đã cho thu hồi và loại bỏ 8 dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn.

Đây là kết quả của chương trình kiểm tra, đánh giá hiện trạng các dự án thủy điện do Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông thực hiện trong thời gian vừa qua trên toàn địa bàn.

8 dự án thủy điện nhỏ bị loại bỏ ra khỏi quy hoạch phát triển thủy điện có tổng công suất thiết kế là 25,7MW bao gồm: Đắk R’Sung 2, Đắk Sin 3, Đắk Búk So 1, Đắk Mâm 3, Đắk Pri, Ea Hir 1, Ea Hir 2 và Đắk Muong.

Theo Tấn Chiến/VTV.VN, 26/10/2013

Các bài cùng chủ đề: