Là địa bàn có nhiều chung cư, khu đô thị mới lại là quận giáp ranh, nên tình hình tội phạm thời gian qua trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, CAQ Thanh Xuân đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

ANTD