Ngày 5/10, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ đảm bảo cấp đủ điện cho các hoạt động chính trị, văn hóa, văn nghệ chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Tháp Rùa trên hồ Gươm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Theo cam kết, Điện lực Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0 giờ ngày 8/10 đến hết 12 giờ ngày 11/10.

Đối với các địa điểm như Lăng Bác, các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán các nước, hồ Hoàn Kiếm, địa điểm diễn ra lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao và các trọng điểm, Điện lực Hà Nội đều bố trí cấp điện bằng hai nguồn điện lưới và có phương án dự phòng bằng máy phát, bộ lưu điện.

Điện lực Hà Nội cũng có kế hoạch cấp điện an toàn, liên tục cho các điểm bắn pháo hoa chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Để việc cấp điện được đảm bảo liên tục, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã yêu cầu các công ty điện lực quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng trực đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra hoạt động chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Điện lực Hà Nội cũng cho kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, duy tu sửa chữa, thay thế những thiết bị có nguy cơ gây gián đoạn cấp điện, nhằm đảm bảo cấp điện liên tục với chất lượng điện cao nhất phục vụ cho dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 năm nay./.