(PL)- Hôm qua (16-1), Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có điện khẩn gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ số hộ, nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo