Trong lúc cắm sạc pin điện thoại, Tài vô ý làm rơi điện thoại của anh trai là Toàn đểbên cạnh. Hai anh em cự cãi, Tàilấy daođâm chết Toàn.