Giao thừa sắp đến rồi. Bạn phải tiếp tục trổ tài "chuyên gia nội thất" để tân trang phòng khách thì mới hoàn thành nhiệm vụ.