- Nếu tiêu chí của cuộc thi Liên Hoan Giọng Ca Vàng ASEAN chỉ cho ca sĩ thể loại nhạc Pop dưới 35 tuổi tham gia thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ bị loại chắc chắn!