Chưa bàn đến việc Chênh vênh có đoạt được giải thưởng gì hay không, nhưng đây là một bản nhạc rất đáng nói vì được viết bởi một cô gái rất trẻ và có tài.