(Zing) - Bốn người "dàn kịch" lôi ca nô, ném gạch khiến bảo vệ nhảy xuống hồ chạy và bị tử vong.