Tổ chức phi chính phủ quốc tế ActionAid tại Việt Nam đã công bố dự án thí điểm “Xây dựng Khung giám sát quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam có sự tham gia của người dân” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ kinh phí.