(CafeF) – Khoảng một nửa trong số 140 ngân hàng Đan Mạch có thể biến mất trong 2 năm tới nếu ngành ngân hàng không được hỗ trợ phù hợp.