(aFamily)- Tôi thấy đa phần đàn ông đều có tính chiếm đoạt và luôn muốn mình là người đầu tiên của vợ hay người yêu.