(VietNamNet) - Chiều 28/9, khi Tập đoàn PORMOSA cho máy đến khoan thăm dò địa chất tại xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh - Hà Tĩnh), nhiều người dân lấy đá chặn ngang trên cầu, rào đường, không cho vào chỗ khoan.