Sau khi tiến hành khoan khảo sát thăm dò địa chất tại xã Kỳ Liên và Kỳ Phương (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) để tiến hành xây dựng Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương, Tập đoàn PORMOSA đưa máy móc đến xã Kỳ Lợi tiếp tục công việc thì bị người dân rào đường ngăn cản.