Đảng cầm quyền Thái Lan đang lên kế hoạch sửa đổi hiến pháp do quân đội bảo trợ nhưng dường như vẫn chia rẽ về việc có nên dỡ bỏ một lệnh ân xá đối với quân đảo chính hay không.