Ba loại trường ĐH dân lập, công lập, tư thục với mức học phí khác nhau để thí sinh “liệu cơm gắp mắm”.