Hỏi:

small_8357.jpg Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam được 4 năm. Nếu công ty muốn đăng ký lại năm tài chính bắt đầu từ 01/01 đến 31/12/2008 thì phải làm thủ tục đăng ký lại như thế nào? (Phạm Thu Thủy, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) năm 2008 công ty muốn thay đổi kỳ năm tài chính được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 thì công ty phải đăng ký sự thay đổi nói trên theo mẫu số 08- MST tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Tại điểm 4, điều 13 Luật Kế toán ngày 17/6/2003 có quy định trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.