Nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung bức Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: "Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Việt Nam đã giành được trong suốt 86 năm qua và coi những thành tựu và thắng lợi của Việt Nam như của chính mình và là nguồn cổ vũ động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và phát triển mối quan hệ giữa hai nước đời đời bền vững vì lợi ích của hai nước cũng như vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Nội dung bức Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: "Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta trong thời gian qua và quyết tâm nỗ lực vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện ngày càng phát triển vững chắc vì lợi ích cao cả của hai dân tộc và nhân dân hai nước chúng ta".