PN - Hỏi: Bạn tôi đang thụ án ba năm tù giam, trong thời gian này có được phép đăng ký kết hôn (ĐKKH) không?

Trần Phi Yến (Cần Giờ) Trả lời: Theo quy định của pháp luật hình sự, người bị kết án tù có thời hạn buộc phải chấp hành hình phạt tại trại giam, đối với một số tội cụ thể được quy định tại Bộ luật Hình sự thì bị tước quyền ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Về quyền nhân thân, trong đó có quyền tự do kết hôn, người bị tù giam không bị tước theo quy định của Bộ luật Hình sự và cũng không bị cấm theo Luật Hôn nhân gia đình, nhưng phải đáp ứng điều kiện về tổ chức ĐKKH. Căn cứ theo điều 14 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 và điều 14 Nghị định 158 năm 2005 về quản lý và đăng ký hộ tịch, khi tổ chức ĐKKH bắt buộc cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại nơi đăng ký. Người đang chịu hình phạt tù giam do không đáp ứng được yêu cầu này, nên việc tổ chức ĐKKH không thể thực hiện được. Ths. Hoàng Kim Chiến (Phó vụ trưởng - Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại phía Nam)