Thay vì tập trung lao động, chăm lo cho gia đình họ lại dành thời gian để đi tìm những "giải độc đắc" ảo qua các tin nhắn điện thoại di động.