Phát biểu tại buổi làm việc của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM với Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 25-3, đại biểu Phạm Minh Trí đề nghị Sở đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất của TP cũng như các dự án được cấp phép.