* Danh sách 1.817 liệt sĩ an nghỉ tại xã Hải Thượng huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.