Việc đánh thuế giá trị gia tăng 10% đối với ngoại tệ nhập khẩu chỉ là nhầm lẫn về từ ngữ trong văn bản hướng dẫn...