Đạo diễn thích ngôi nhà rộng rãi, có thể ở và làm văn phòng.

Bích Hằng