Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang đề nghị khởi tố 4 đối tượng vì có hành vi mang lợn dịch tai xanh đã được chôn ở địa phương khác về địa bàn để nộp nhằm trục lợi từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước.