Dịp tết mấy năm nay, dân Hà Nội rộ lên mốt chơi đào rừng. So với đào trồng ở miền xuôi, đào rừng khẳng khiu và ít hoa hơn, nhưng lại độc đáo.