(giao duc) - Dưới đây là đề thi thử đại học, cao đẳng kèm đáp án môn Toán.