24H.COM.VN - Với câu “đố thơ” của ngày hôm nay mới thấy hết được tiềm năng hài hước của độc giả. Chỉ hơi tiếc một chút là hầu hết thơ của mọi người gửi về chỉ dừng ở mức “ý tưởng” chứ chưa thành thơ. Xin hân hạnh giới thiệu một số bài tiêu biểu: