Với mức P/E chỉ nằm trong khoảng mức trung bình so với các công ty cùng ngành, PGS là một trong những công ty được đánh giá cao khi lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng.