Chưa biết “mặt mũi” miếng đất thực tế ra sao đã phải “xì” tiền đặt cọc, chừng xem đất thấy không “ngon”, không mua thì coi như mất tiền!