(ATPvietnam.com) -Sở GDCK TP Hồ Chí Minh thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).