Uống nhiều, uống mãi, cơn khát vẫn chưa dịu. Đừng nghĩ uống nhiều nước sẽ giúp thanh lọc cơ thể. Đôi khi, đó là dấu hiệu của bệnh tật.