(Toquoc) - Kết quả thăm dò dư luận tiến hành ngay sau cuộc tranh luận vòng 2 giữa TNS Barack Obama và John McCain cho thấy đa số cử tri Mỹ nói ứng viên Dân chủ giành chiến thắng trong trận khẩu chiến này.