Không phải trường nào cũng nhận cháu vào, vì cho rằng cháu không có khả năng học tập, thực sự vất đi, sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của trường, sợ bị các phụ huynh khác phàn nàn...