Mình vừa mới trồng răng sứ kim loại theo kiểu bắc cầu, răng trồng là số 6 và bắc cầu bằng răng số 5-7, nhưng không hiểu sao mình bị đau nhức liên tục không dứt. Tình trạng này kéo dài vài ngày rồi. Mình uống thuốc giảm đau thì hết nhưng sau khoảng 4tiếng thuốc hết tác dụng thì đau trở lại và đến...

Mình vừa mới trồng răng sứ kim loại theo kiểu bắc cầu, răng trồng là số 6 và bắc cầu bằng răng số 5-7, nhưng không hiểu sao mình bị đau nhức liên tục không dứt. Tình trạng này kéo dài vài ngày rồi. Mình uống thuốc giảm đau thì hết nhưng sau khoảng 4tiếng thuốc hết tác dụng thì đau trở lại và đến đêm là đau dữ dội nhất. Hiện tại mình đang uống thuốc Rodogyl, Alpha Choay ( 2thuốc chống viêm nhiễm) và Efferalgan để giảm đau. Mình thắc mắc không biết nguyên nhân vì sao? Liệu uống thuốc giảm đau liên tục như vậy có ảnh hưởng gì không? Có cách nào dứt hẳn cơn đau không ? Mình vừa mới trồng răng sứ kim loại theo kiểu bắc cầu, răng trồng là số 6 và bắc cầu bằng răng số 5*7, nhưng không hiểu sao mình bị đau nhức liên tục không dứt. Tình trạng này kéo dài vài ngày rồi. Mình uống thuốc giảm đau thì hết nhưng sau khoảng 4tiếng thuốc hết tác dụng thì đau trở lại và đến đêm là đau dữ dội nhất. Hiện tại mình đang uống thuốc Rodogyl, Alpha Choay ( 2thuốc chống viêm nhiễm) và Efferalgan để giảm đau. Mình thắc mắc không biết nguyên nhân vì sao? Liệu uống thuốc giảm đau liên tục như vậy có ảnh hưởng gì không? Có cách nào dứt hẳn cơn đau không ? Mình vừa mới trồng răng sứ kim loại theo kiểu bắc cầu, răng trồng là số 6 và bắc cầu bằng răng số 5-7, nhưng không hiểu sao mình bị đau nhức liên tục không dứt. Tình trạng này kéo dài vài ngày rồi. Mình uống thuốc giảm đau thì hết nhưng sau khoảng 4tiếng thuốc hết tác dụng thì đau trở lại và đến đêm là đau dữ dội nhất. Hiện tại mình đang uống thuốc Rodogyl, Alpha Choay ( 2thuốc chống viêm nhiễm) và Efferalgan để giảm đau. Mình thắc mắc không biết nguyên nhân vì sao? Liệu uống thuốc giảm đau liên tục như vậy có ảnh hưởng gì không? Có cách nào dứt hẳn cơn đau không ?