Đã xuất hiện mã tấn công trực tuyến nhắm vào lỗ hổng nghiêm trọng, chưa được vá trong trình duyệt Firefox.