(CafeF) - Thêm 600 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành đợt 2 tháng 10/2008 sẽ được mở thầu vào 14h ngày 17/10/2008.