Hàng nghìn người Nhật Bản đang đấu tranh để được chính phủ công nhận là hibakusha (bị nhiễm xạ) do hậu quả của hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống trong Thế chiến 2.