Hanoinet - Đây là một trong những lý do khiến Tập đoàn Methanex coi Việt Nam có lợi thế hơn so với một địa điểm khác đang được cân nhắc là khu vực Trung Đông.