(CafeF) - Cảng Hàng không Chu Lai đến năm 2015 sẽ được đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới, nâng công suất tiếp đón lên gần 2.250 lượt hành khách/năm.