Báo cáo mới nhất của UBND TP.HCM cho thấy, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được trên địa bàn là 1,614 tỉ USD, tăng 17,3% so cùng kỳ.