Bất động sản đang là lĩnh vực “hot” nhất hiện nay, khác hẳn với tình trạng ảm đạm 2 năm trước đó.