Chàng cầu thủ điển trai David Beckham đang có dự định tấn công sang một lĩnh vực mới bên cạnh việc ra sản phẩm nước hoa cùng với cô vợ nổi tiếng của mình. Lần này, David sẽ “tấn công” vào lĩnh vực sách dành cho trẻ em.