Cuốn sách mà David dự định viết cũng liên quan đến nghề nghiệp hiện hành của anh: sách truyện dành cho thiếu nhi xoay quanh quả bóng tròn