Hai hình ảnh vừa được đưa lên Twitter của tài khoản The Malignant, trong đó có một hình ảnh những cụm camera đang chờ được lắp ráp và hình ảnh còn lại là một bữa ăn trưa ở nhà máy Foxconn. Có vẻ như chủ tài khoản muốn chụp lên để chứng tỏ những gì anh ta chia sẻ là thật.

Hai hình ảnh vừa được đưa lên Twitter của tài khoản The Malignant, trong đó có một hình ảnh những cụm camera đang chờ được lắp ráp và hình ảnh còn lại là một bữa ăn trưa ở nhà máy Foxconn . Có vẻ như chủ tài khoản muốn chụp lên để chứng tỏ những gì anh ta chia sẻ là thật.

Nếu những hình ảnh trên là tin được thì rõ ràng chúng ta thấy cụm camera của iPhone 7 sẽ lớn hơn iPhone 6s hiện tại. Đồng thời cũng cho chúng ta biết việc sản xuất iPhone 7 đã được bắt đầu. Trước kia thì người ta tin là Pegatron sẽ sản xuất iPhone 7 còn Foxconn vừa 7 vừa iPhone 7 Plus .

Day co phai la cum camera cua iPhone 7 trong nha may Foxconn? - Anh 1

Day co phai la cum camera cua iPhone 7 trong nha may Foxconn? - Anh 2

Tham khảo: The Malignant