Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình tiết kiệm điện một cách triệt để, có biện pháp kiểm soát chi phí cho điện năng, nhất là khu vực sử dụng ngân sách Nhà nước