ANTĐ - Sáng 15-8, tại Ba Vì, Hà Nội, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân là dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2008- 2013.

ANTĐ