UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu hướng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thiết chế văn hóa tại Thành phố, trình UBND Thành phố trước ngày 25/9/2017.

Day manh trien khai du an dau tu, dau thau van hoa tai TP.HCM - Anh 1

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao đẩy mạnh việc mời gọi đầu tư Nhà hát Giao hưởng Nhạc, Vũ kịch; xem xét đề xuất của các doanh nghiệp trong quá trình đấu thầu Dự án Rạp Công nhân và Rạp Lao động AB; xem xét đề nghị của chủ đầu tư về cho phép nâng tầm cao xây dựng của Trung tâm Văn hóa Thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật đa năng Thủ Thiêm…

Hải Bình